Copy of Webinar - Wprowadzenie Zachwytu

Trzy Boskie Energie

Spotkanie, które połączy Cię z Trzema Boskimi Energiami :


Jezusa- Doskonałości siebie
Buddy - Połączenia Boga i człowieka
Matki Boskiej - Miłosierdzia Wszystkiego

Aby wykupić webinar wpisz swoję imie oraz adres mailowy na który chcesz go otrzymać

Kolejne Webinary

  • Facebook

©2021 by Love Life - Izabela Tredowicz.